Ondersteuningsaanbod voor CLB

De PBD-GO! stelt om de drie jaar een begeleidingsplan op. Het huidige begeleidingsplan omvat het ondersteuningsaanbod voor de periode 2015-2018 en is opgebouwd rond vier speerpunten:

  • Leerbegeleiding
  • Taal
  • Schoolontwikkeling
  • Curriculum

Je kunt het huidige begeleidingsplan (2015-2018) in pdf-formaat downloaden. 


Het aanbod nascholing en opleiding, dat complementair is aan de ondersteuning beschreven in het begeleidingsplan, wordt jaarlijks geactualiseerd en kan hier geraadpleegd worden.

Directeurs die met hun school, centrum of instelling gebruik willen maken van het aanbod dat in het begeleidingsplan omschreven staat, kunnen via 'Wie helpt je verder?' contact opnemen met hun regiobegeleider of contactpersoon.