Ondersteuning na doorlichting

Advies 1, 2 of 3

Iedere school, centrum of instelling wordt vroeg of laat doorgelicht door de onderwijsinspectie. Zo'n doorlichting kan in drie adviezen resulteren:

  • Advies 1: gunstig
  • Advies 2: beperkt gunstig
  • Advies 3: ongunstig

Na een doorlichting kan iedere school, centrum of instelling van het GO! een beroep doen op de PBD-GO! voor ondersteuning.

Daarvoor moet de directeur een aanvraagformulier aan de adviseur-coördinator van de PBD-GO! bezorgen. Prioriteit wordt gegeven aan het opvolgen van adviezen 2 en 3.

Procedure

Hoe de ondersteuning verloopt, hangt af van het advies.

  • De ondersteuning na een advies 1 of 2 gebeurt door het begeleidingsteam van de cluster.
  • De (verplichte) ondersteuning bij een advies 3 heeft een heel eigen procedure, waarbij de raad van bestuur van de inrichtende macht betrokken wordt. De ondersteuning na een begint met het opstellen van een verbeteringsplan. De begeleiding volgt zeer strikt de timing van het verbeterplan. Het begeleidingsteam ondersteunt de school zeer intensief, maar controleert ook, samen met de inrichtende macht, of de vooropgestelde doelen gerealiseerd worden. De ondersteuning heeft niet alleen als doel de werk- of knelpunten die de inspectie aangaf weg te werken, maar ook de school in zijn geheel te versterken. Daarvoor kan het begeleidingsteam vakken of processen die niet in de focus van de inspectie zaten meenemen in de ondersteuning.

Ondersteuning aanvragen

Directeurs die na een doorlichting van hun school, centrum of instelling ondersteuning van de PBD-GO! willen krijgen, vullen in samenspraak met de algemeen directeur van hun scholengroep en begeleid door hun regiobegeleider of contactpersoon het aanvraagformulier in en bezorgen het, ondertekend door henzelf en hun algemeen directeur, per post aan de adviseur-coördinator van de PBD-GO!:

Saskia Lieveyns
PBD-GO!
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Voor een vlottere opvolging kan het aanvraagformulier daarnaast ook per e-mail bezorgd worden aan pbd@g-o.be, maar het is noodzakelijk de aanvraag ook op papier te bezorgen.